From Whitesburg, Kentucky, to Washington Court House, Ohio